[appbox googleplay org.bbbooks.android]
Trang chủ » Tiểu Thuyết Lịch Sử » Thăng Long Nổi Giận

Thăng Long Nổi Giận

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Hoàng Quốc Hải

Thể loại: Tiểu Thuyết Lịch Sử

Đọc online

Giới thiệu

Thăng Long nổi giận là tên một phần trong bốn phần của bộ tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Truyện lấy bối cảnh từ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông của quân và dân Đại Việt lần thứ hai thế kỉ 13. Dưới sự chỉ đạo tài tình của Trần Hưng Đạo, nhân dân Đại Việt đã đánh tan 50 vạn quân Nguyên xâm lược, bảo vệ nền độc lập tự chủ của dân tộc.

Sau khi thống nhất xong Trung Nguyên và lên ngôi hoàng đế, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt tiếp tục muốn mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam. Ông sai Sài Thung cùng với Trần Di Ái dẫn theo triều đình bù nhìn về Đại Việt để đưa Trần Di Ái lên ngôi. Đám phản thần Trần Di Ái và 5000 quân Nguyên bị rơi vào bẫy chạy tan tác. Chỉ còn một mình Sài Thung về được tới kinh thành Thăng Long. Sài Thung tìm mọi cách gây khó dễ cho vua tôi nhà Trần.

Sài Thung đến thăm Trần Ích Tắc, Trần Ích Tắc tặng Sài Thung bức tranh chính tay ông vẽ An Tư công chúa. Sài Thung sau khi nhận rất nhiều đồ đút lót liền trở về nước. Vua tôi nhà Trần cố gắng kéo vãn hòa bình nhưng rất khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tranh sắp tới.

Vua Trần Nhân Tông và thái thượng hoàng Trần Thánh Tông hội họp các vương hầu tại bến Bình Than để bàn việc nước. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn dâng Binh thư yếu lược và đề xuất các vương hầu cùng tham gia chia ruộng đất cho nhân dân, giải phóng nô lệ để đảm bảo đời sống cho nhân dân. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản cũng đến dự nhưng vì còn nhỏ quá không được vào, chàng đã giận dữ bóp nát quả cam lúc nào không hay.

Trước khi quân Nguyên xâm lược, triều đình cho vời các bô lão từ khắp mọi miền về dự hội nghị Diên Hồng bàn bạc việc nước. Khi nhà vua hỏi: nên hòa hay nên đánh thì các cụ đồng thanh: Đánh, đánh.

Sài Thung trở về Trung Hoa, dâng bức tranh cho thái tử Thoát Hoan và khích thái tử lên đường tấn công Đại Việt. Thoát Hoan sau đó được Hốt Tất Liệt cử sang đánh Đại Việt và sắp đặt quan lại để cai trị.

Năm 1985, 50 vạn quân Nguyên ồ ạt kéo qua biên giới. Quân nhà Trần vừa chặn giặc vừa rút lui để bảo toàn lực lượng. Tướng Trần Bình Trọng bị giặc bắt và giết. Công chúa An Tư tình nguyện sang trại giặc.

Trần Hưng Đạo quyết định rút quân chủ lực khỏi Thăng Long về Thiên Trường. Thăng Long làm vườn không nhà trống để đánh giặc. Quân Nguyên chiếm Thăng Long dễ dàng. Tướng nhà Nguyên làToa Đô đánh thủng phòng tuyến phía Nam. Quân Nguyên tạo thành hai gọng kìm kẹp chặt hai vua Trần vào giữa. Trần Hưng Đạo tiếp tục đưa hai vua vượt biển vào Thanh Hóa.

Thoát Hoan đóng quân tại Thăng Long nhưng quân Nguyên liên tục bị quấy nhiễu. Thoát Hoan mải chơi bời mà không màng chiến trận nên ngày càng nhụt trí.

Mùa hạ năm 1285, kế thanh dã phát huy tác dụng, quân Nguyên không quen khí hậu, thiếu lương trầm trọng nên lòng quân sinh trễ biếng. Trần Hưng Đạo tung quân chủ lực vào đánh bật quân xâm lược ra khỏi Thăng Long. Trong trận phản công đấy, công chúa An Tư góp công đốt phá kho vũ khí của giặc nhưng cũng mất trong đoán loạn quân.
Thoát Hoan chạy về biên giới phía bắc. Trên đường tháo chạy, quân Nguyên còn rơi vào trận địa mai phục của quân Đại Việt. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng cho quân lính kéo mới chạy thoát.

Đất nước sạch bóng quân thù, vua Trần về kinh đô và trọng thưởng cho các tướng lĩnh có công diệt giặc. 

Thăng Long nổi giận là một trong bốn tập của bộ tiểu thuyết lịch sử “Bão táp triều Trần” của nhà văn Hoàng Quốc Hải với hơn 2000 trang in, theo thứ tự: “Bão táp cung đình”- “Thăng Long nổi giận”- “Huyền Trân công chúa”- “Vương triều sụp đổ”. 

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store