[appbox googleplay org.bbbooks.android]
Trang chủ » Cổ Văn Việt Nam » Bạch Đằng Giang Phú

Bạch Đằng Giang Phú

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Trương Hán Siêu

Thể loại: Cổ Văn Việt Nam

Đọc online

Giới thiệu

Bản diễn Nôm

 

 

  

Khách hữu:

Quải hãn mạn chi phong phàm,

Thập hạo đãng chi hải nguyệt.

Triều kiết huyền hề Nguyên Tương,

Mộ u thám hề Vũ Huyệt.

Cửu Giang Ngũ Hồ,

Tam Ngô Bách Việt.

Nhân tích sở chí,

Mi bất kinh duyệt,

Hung thôn Vân Mộng giả sổ bách,

Nhi tứ phương tráng chí do khuyết như dã.

Nãi cử tiếp hề trung lưu, tòng tử trường chi viễn
du.

Thiệp đại than khẩu, tố đông triều đầu, để Bạch Đằng
giang, thị phiếm thị phù.

Tiếp kình ba ư vô tế, trám diêu vĩ chi tương mâu.

Thủy thiên nhất sắc, phong cảnh tam thu.

Chử địch ngạn lô, sắt sắt sưu sưu.

Chiết kích trầm giang, khô cốt doanh khâu.

Thảm nhiên bất lạc, trữ lập ngưng mâu.

Niệm hào kiệt chi dĩ vãng, thán tông tích chi
không lưu.

Giang biên phụ lão vị ngã hà cầu?

Hoặc phò lê trượng, hoặc trạo cô chu,

Tiếp dư nhi ngôn viết:

Thử trọng hưng nhị thánh cầm Ô Mã Nhi chi chiến địa,
dữ tích thì Ngô chủ phá Lưu Hoằng Tháo chi cố châu dã.

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store