[appbox googleplay org.bbbooks.android]
Trang chủ » Cổ Văn Việt Nam » Chí Linh Sơn Phú

Chí Linh Sơn Phú

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Nguyễn Trãi

Thể loại: Cổ Văn Việt Nam

Đọc online

Giới thiệu

 Rồng thiêng
dậy,bay rợp Lam Kinh

Giáo trời chỉ,dẹp tan bắc binh

Dựng nước thành công nhiều khó nhọc

Miền Tây sông núi hẳn anh linh

Ôi ! Vua ta tài thánh vũ

Đứng lên bốn phương kinh dinh

Vận nước gian truân,khổ tâm lo tính

Thấy lẽ tất yếu của trời càng quyết chí để nghiệp
thành

Nhờ thế ngày nay Hồ Việt đưọc một nhà,mà núi này
cũng lưu danh muôn thuở

Khi nghĩa quân mới dấy là lúc thế giặc đương hăng

Anh hào cả nước lưa thưa như lá thu gặp sương

Chí nuốt giặc Ngô,ai Chủng,ai Lãi

Mưu dựng nghiệp Hán,ai Bình,ai Lương

Vua ta ẩn náu núi này,đành bặt tăm hơi,bưng kín
ánh sáng

Vợ con lưu lạc,quân sĩ tha phương

Trong cảnh khốn vẫn bền lòng,vững tin ở ngày hưng
vượng

Lấy giáo sắt làm áo mặc,lấy rễ lau làm quân lương

Chí rộn ràng lo khôi phục,lòng u uất thật khôn lường

Tưởng núi này lúc ấy khác nào đất Mang Đăng khi
Hán hoàng khởi nghiệp

Biết người,biết mình,khi mềm,khi mạnh

Chờ thời,rình mệt,giấu nhọn,che sắc

Gôi củi nằm gai,ngậm cay nuốt đắng

Lo rửa nhục trước,giành lại quê hương

Tưởng núi này khi đó khác nào đất Cối Kê thời Việt
vương ẩn náu

Thế rồi,thu nhặt tàn quân,nuôi dưỡng ân cần

Trong sửa chiến cụ,ngoài giả hoà thân

Quyên tiền mộ lính,giết voi khao quân

Ai cũng thân người trên,chết cho người trưởng,cố sức
để đền ân

Từ đấy,luyện quân kén tướng,đánh địch ra kỳ

Chết vinh hơn sống nhục,biết quân ta dùng đuợc

Lấy của giặc đánh giặc,thu quân lương vũ khí

Vẹn toàn vững kế,một mũi tên không để phí

Cầm Bành rạp đầu dâng đất

Phương Chính khiếp vía chạy dài

Bèn giữ hiểm để lập công

Lại nhiều phương lừa đánh địch

Đêm lửa đốt,ngày cờ bay

Sớm chiếm Đỗ Gia,giành thế tiện trên núi ấy

Trước vượt Khả Lưu,đánh đắm địch trên sông này

Nhưng thịnh đức của vua ta ngày nay,chỉ quy mô rộnh
lớn của Hán Cao Tổ mới sánh kịp

Còn như Câu Tiễn,ngoài chí phục thù là đáng kể,thì
trong muôn phần không so được với vua ta

Đến như : uy thần chẳng giết,đức lớn hiếu sinh

Nghĩ kế nước nhà trường cửu

Tha cho mười vạn hàng binh

Gây lại hoà hảo hai nước

Dập tắt chiến tranh cho muôn đời

Địch phải theo thượng sách : hai nước vẹn toàn dân
được an ninh

Như thế thì thịnh đức của vua ta Cao tổ nhà Hán
sao sánh kịp

Vua ta phải sánh ngang hàng với hai đế ba vương lừng
danh thuở trước

Than ôi ! Xưa nay đi lại,trăm đời nên nghĩ

Nghiêu nổi dậy từ Đường hầu,Thuấn khởi dậy tự hàn
vi

Thành Thang dấy nghĩa nơi đất bạc,Thái vương khởi
binh tại núi Kỳ

Nhiều hoạn nạn là nền dựng nước

Lắm lo toan là gốc trị vì

Biến cố trải nhiều thì suy nghĩ sâu

Mọi việc lo trước thì thành công kì

Nối nghiệp đế vương,không thể khác thế

Vậy thì vua ta dựng nghiệp thật đã tự núi này trở
đi

Công cao đức cả của vua ta cũng sẽ cùng núi này
hùng vĩ muôn đời

Bèn cúi đầu chắp tay,dâng lời ca rằng

trời sinh vua thánh,đất dấy nghiệp vương

Càn khôn mờ mịt,vận hội phi thường

Nhìn Linh Sơn cao vút,nhớ những ngày gian khổ

Vỗ nghiệp vương bền vững,không một ngày xao lãng

Xin ghi thịnh đức vào đá,lưu truyền bất hủ

Ngàn vạn đời sau,vẫn cùng trời đất dài lậu

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store