The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Cổ Văn Việt Nam » Cư Trần Lạc Đạo Phú

Cư Trần Lạc Đạo Phú

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Trần Nhân Tông

Thể loại: Cổ Văn Việt Nam


Đọc online

Giới thiệu

第 一 會

Đệ nhất hội

 

命 憹 城 市

Mình ngồi thành thị

涅 用 山 林

Nết dụng sơn lâm

怺 業 朗 安 閑體 性

Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính

姅 挧 耒 自 在身 心

Nửa ngày rồi tự tại thân tâm

貪 愛 源 停 , 庄 群 汝 珠 腰 玉 貴

Tham ái nguồn dừng , chẳng còn nhớ châu yêu ngọc
quý

是 非 曢 朗 , 特 油 牐 燕 說 鶯 吟

Thị phi tiếng lặng , được dầu nghe yến thốt oanh
ngâm

制 搩 碧 隱 筃 籑 , 人 間 固 饒 勜 得 意

Chơi nước biếc ẩn non xanh , nhân gian có nhiều
người đắc ý

別 桃 紅 処 柳 綠 , 天 下 能 某 主 知 音

Biết đào hồng hay liễu lục , thiên hạ năng mỗ chủ
tri âm

月 白 暈 青 , 芁 每 祖 禪 河 淶 焔

Nguyệt bạc vừng xanh , soi mọi chỗ thiền hà lai
láng

柳 綿 花 岹 ,屹 群 生 慧 日 森 林

Liễu mềm hoa tốt , ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm

慮 換 骨 約 飛 升 , 丹 神 買 服

Lo hoán cốt ước phi thăng , đan thần mới phục

咅 長 生 衛 上 界 , 徃 兔 群 耽

Nhắm trường sinh về thượng giới , thuốc thỏ còn
đam

冊 易 娂 制 , 腰 性 瞆 腰 欣 珠 寶

Sách dễ xem chơi , yêu tính sáng yêu hơn châu báu

經 閒 讀 酉 ,重 峼 耒 重 女 黃 金

Kinh nhàn đọc dấu , trọng lòng rồi trọng nữa hoàng
kim

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store