The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Lịch Sử Việt Nam » Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử VN

Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử VN

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Phan Huy Lê

Thể loại: Lịch Sử Việt Nam


Đọc online

Giới thiệu

Đánh giặc giữ nước là một nội dung chủ yếu của lịch sử dân tộc Việt Nam. Thế kỷ nào, thời đại nào quân và dân ta cũng đều phải chống giặc ngoại xâm. Những chiến công hiển hách từ Bạch Đằng, Chi Lǎng, Đống Đa, Điện Biên Phủ cho đến chiến dịch Hồ Chí Minh để lại cho thế hệ mai sau những bài học, những tấm gương ngời sáng về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, về trí tuệ Việt Nam. 
ở cuốn sách này tập thể tác giả đã cố gắng phục dựng lại sáu chiến thắng oanh liệt có ý nghĩa quyết định của quân và dân ta trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thời kỳ phong kiến độc lập. Đó là: 
-Chiến thắng Như Nguyệt nǎm 1077 
-Chiến thắng Bạch Đằng nǎm 1288 
-Chiến thắng Tốt Động- Chúc Động nǎm 1426 
Chiến thắng Chi Lǎng- Xương Giang nǎm 1427 
-Chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút nǎm 1785 
-Chiến thắng Ngọc hồi- Đống Đa nǎm 1789.

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store