The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Dã Sử » Phong Kiếm Xuân Thu

Phong Kiếm Xuân Thu

Nói về nhà Tần từ lúc Thương Ưởng dự việc
triều chánh, thì nước giàu binh mạnh, đã có ý muốn dẹp an sáu nước, song chưa
gặp thời thế, nên chẳng thâu đặng, đến sau Tần Thủy Hoàng lên ngôi (tên tộc là
Chính). Sanh ra có tướng lạ khác thường, thông minh mẫn đạt, các nước chư hầu
không ai sánh kịp, vả lại quan văn có Cam La, quan võ thì bọn Chương Hàng có
đại chí, vậy nên thế nước càng ngày càng mạnh.

Ngày kia vua Thủy Hoàng lâm triều, các quan
văn võ tung hô rồi, Thủy Hoàng nói với chúng tướng rằng:

“Từ lúc trẫm lên ngôi đến nay nước giàu binh
mạnh, thì có ý muốn gồm thâu sáu nước, vậy chư khanh có mưu kế chi chăng?”

Nói vừa dứt lời, bỗng thấy trong võ ban xông
ra một viên đại tướng, đầu đội mão trâm anh, mình mặc áo la bào, lưng mang bích
ngọc đái, chân đi giày thêu, mặt đen, chân mày sắc tựa gương, dưới hàm râu lốm
đốm, tay cầm triều hốt, bước ra trước mặt vua Thủy Hoàng mà quỳ xuống.

Nguyên người này họ Vương tên Tiển ở đất Hà
Nam huyện Than Dương, vốn là Phổ Hóa thiên tôn trên thượng giới, vâng chỉ Ngọc
Hoàng đại đế xuống phàm, vì đời chiến quốc dân tình làm nhiều điều ác nghịch dữ
tợn, và khí số sáu nước chư hầu cũng gần hết, còn đất Hàm Dương, Tần Thủy Hoàng
chân mạng đế vương, úng vâng nghiệp cả (làm vua trong thiên hạ), cho nên trời
sai vị tôn thần ấy đầu thai làm con Vương Thiện Nhơn, đến lúc lớn khôn tìm ông
Liêm Pha làm thầy, học tập thương mã đến sau đi tới nước Ảo Ly quốc động vân
quan, ông Hải Triều thánh nhân mà học tập ba năm, phép thuật tinh thông. 

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store