[appbox googleplay org.bbbooks.android]
Trang chủ » Tiểu Thuyết Lịch Sử » Quyển 8 – Nam Quốc Sơn Hà

Quyển 8 – Nam Quốc Sơn Hà

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ

Thể loại: Tiểu Thuyết Lịch Sử

Bộ truyện : Yên Tử Cư Sĩ – Quyển 8

Đọc online

Giới thiệu

Giai đoạn 5: Nam-quốc sơn hà

v Về phương diện sử

Đây là giai đoạn cực kỳ hùng tráng của tộc Việt.
Bấy giờ vua Tống Thần-tông dùng những cải cách về thuế khóa, canh nông, binh bị
của Vương An-Thạch. Trung-quốc trở thành giầu có súc tích. Vua Tống chuẩn bị
đem quân đánh chiếm Đại-Việt, đặt thành quận, huyện. Bên Việt bấy giờ vua Lý
Nhân-tông mới 9 tuổi, Linh-Nhân hoàng thái hậu phụ chính. Ngài thấy rằng ngồi
yên đợi giặc sao bằng tìm giặc mà đánh. Ngài sai Trung-thành vương Lý Hoằng-Chân,
Tín-nghĩa vương Lý Chiêu-Văn, cùng Lý Thường-Kiệt, Tôn Đản đem quân đánh phá
các kho tàng của Tống ở Hoa-Nam và chiếm các châu Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch
rồi rút về. Tống đem quân nghiênh nước sang trả thù, nhưng bị quân Việt đánh bại.
Bộ này mang tên Nam-quốc sơn hà, dài 50 hồi, 5 quyển, 2260 trang. Bộ này có thể
đọc độc lập, không cần phải đọc trước 4 bộ trên.

v Về phương diện văn hoá

Rất đa dạng.

Trong trận đánh Ung-châu các anh hùng đã biến
chế nỏ thần, pháo thăng thiên thành Lôi-tiễn, giống như đại bác ngày nay. Đây
là tiền thân của thần công. Sau này người Trung-quốc học được của người Việt, rồi
chế thành pháo binh cho Mông-cổ. Mông-cổ đánh châu Âu mang Lôi-tiễn sang, sau
này người Đức chế thành hỏa tiễn V1-V2, và ngày nay thành phi đạn, thành phi
thuyền.

Cải cách về nông nghiệp, thuế khóa, y học rực
rỡ vô cùng.

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store