The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Lịch Sử Việt Nam » Việt Hoa Bang Giao Sử

Việt Hoa Bang Giao Sử

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Huyền Quang – Xuân Khôi – Đạt Chí

Thể loại: Lịch Sử Việt Nam


Bộ truyện : Góc Nhìn Sử Việt – Quyển 2

Đọc online

Giới thiệu

Cuốn sách Việt – Hoa
bang giao sử là một trong những sản phẩm đầu tiên của dự án này.

 Niên hiệu Thái Hòa
(1443 -1453) đời Lê Nhân Tông (1443 – 1459), Trạng
Nguyên Nguyễn Trực và Bảng nhãn Trịnh
Thiết Trường sang sứ Trung Quốc. Gặp kỳ thi,
hai vị đó cùng xin ứng cử.

    Trong bài văn của Trịnh Thiết Trường có câu “Nam chi chu, Bắc chi mã”. Thiết
Trường liền viết chữ “mã” có ba nét chấm. Bởi vậy, văn Thiết Trường tuy hay nhưng quan trường lấy đỗ Bảng nhãn mà Nguyễn Trực đỗ Trạng nguyên.

   Nhưng, người Trung Quốc căm tức chữ “Bắc
mã” là ngựa Tàu mà chỉ có ba chấm, tức ngựa chỉ có ba chân, nên khi tiễn sứ
Việt Nam về nước, họ đem con ngựa buộc lại một chân để Trịnh
Thiết Trường cưỡi. Nếu Thiết Trường không đi
được sẽ phải lưu lại Trung Quốc để Nguyễn Trực về trước, Trịnh Thiết Trường
biết vậy mới làm một cái chân giả bằng gỗ buộc vào chân ngựa nên ngựa ba
chân mà vẫn đi được một dặm đường! Thấy thế sĩ phu Trung Hoa
chịu Trịnh Thiết Trường ứng biên giới cởi chân ngựa
cho đi đều với ngựa Nguyễn Trực.

   

Mời các bạn đón đọc.

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store