[appbox googleplay org.bbbooks.android]
Trang chủ » Cổ Văn Việt Nam » Huế Và Thơ

Huế Và Thơ

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Thiên Nhất Phương

Thể loại: Cổ Văn Việt Nam

Đọc online

Giới thiệu

Vua
Thiệu Trị từng sáng tác hai mươi bài thơ mô tả hai mươi cảnh đẹp ở Huế, gọi là
“Nhị Thập Thần Kinh Thắng Cảnh”, trong tập “Thiệu Trị Ngự Chế Thi Tập” (Tập thơ
do vua Thiệu Trị làm ra). Sau đây là 5 bài thơ tả cảnh Huế, tiêu biểu nhất,
trong hai mươi bài thơ nói trên.

I.
HƯƠNG GIANG HỮU PHIẾM

Nhất phái nguyên uyên hộ đế thành

Thanh lưu sấn tảo nhạ lương sinh

Ba bình xuân thủy lung yên sắc

Chu trục thần phong động lỗ thanh

Thiên tửu vị can nhu ngạn thọ

Sơn hoa do luyến kết vân anh

Phiếm hồi vị yết Thương lang khúc

Đông khuyết phương thăng thụy nhật minh.

SÔNG
HƯƠNG SÁNG DẠO THUYỀN

Một dải sông sâu bọc Đế thành

Dòng trong hây hẩy gió mai lành

Lặng yên sóng khói xuân lồng sắc

Xao tiếng chèo bơi gió giục nhanh

Cây bến láng lai đầm móc ướt

Hoa rừng lưu luyến quyện vân anh

Thuyền về khúc hát còn dang dở

Cửa khuyết trời đông đã sáng banh.

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store