The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Cổ Văn Việt Nam » Tụng Tây Hồ Phú

Tụng Tây Hồ Phú

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Nguyễn Huy Lượng

Thể loại: Cổ Văn Việt Nam


Đọc online

Giới thiệu

邏 処 景 西 湖Lạ thay cảnh Tây Hồ邏 処 景 西 湖 .Lạ thay cảnh
Tây Hồ謭 仌 挆 坦 勚 佂 憥Trộm nhớ thuở đất chia chín cõi牐 浪 低 廏 仺 沒 潄. Nghe rằng
đây đá mọc một gò苉 白 猢 侟 於 刬 乄 缊 ,龍 王 阻 戼 潂 大 澤Trước Bạch Hồ vào ở đó làm hang, long vương trở nên vùng đại trạch畱 金 牛 由 侟 低 化 域 ,高 王 掏 振 脈 皇 都 .Sau Kim Ngưu do vào đây hoá vực, Cao vương đào chặn mạch hoàng đô曢 牐 噲 淫 潭 焔 泊Tiếng
nghe gọi Dâm Đàm, Lãng Bạc 景 噺 印 星 渚 冰 湖 .Cảnh ngó
in tinh chử, băng hồ色 寅 寅 染 式 藍 鈎 ,肦 洞 碧 奛 瑨 匇 丠 丠Sắc dờn dờn nhuộm thức lam xanh, ngỡ động bích nổi lên dòng lẻo lẻo形 歰 歰 扝 怶 勾 昰 , 想 暈 銀 淶 笹 摼 岺 岺 .Hình lượn lượn uốn vòng câu bạc, tưởng vầng ngân rơi xuống mảnh nhò nhò餘 懯 畝 搩 俼 吝 色Dư
nghìn mẫu nước trời lẫn sắc钘 夝 边 花 礊 蜫 炞. Trải bốn
bên hoa cỏ nhiều mùa盎 坦 嘑 惣 鳳 群 印 ,丗 浪 臺 上 月Áng đất phơi mỏ phượng còn in, kẻ rằng đài thượng nguyệt

蠺 搩 吸 唅 纅 拯 喼 ,圤 噲 盞 中 酥 .Vũng nước hút hàm rồng chẳng cạn, người gọi
trản trung tô

座 石 塔 怒 厼 仙 底 宝Toà thạch tháp nọ nơi tiên để báu 准 土 堆 箕 謩 客 畕 符 .Chốn
thổ đôi kia chỗ khách chôn bùa

笌 穆 郎 香 帞 拯 移 ,壦 歄 法 群 綋 功 扒 虎Đền Mục Lang hương lửa chẳng rời, tay lưới phép còn ghi công bắt hổ

縆 真 武 顮 湄 儍 轉 ,旘 詟 煶 群 底 跡 緘 踨 .Quán Chân Võ nắng mưa nào chuyển, lưỡi
gươm thiêng còn để tích giam rùa

崘 揼 怒 縆 千 年 妉 妉Kề bến nọ quán Thiên Niên lớp lớp

隔 岸 箕 涼 万 保 乯 譍 .Cách ngàn kia ghềnh Vạn Bảo nhấp nhô

座 金 蓮 夲 奛 味 香 ,廚 鎮 国 想 印 潂 靜 範Toà kim liên sóng nổi mùi hương, chùa Trấn Quốc tưởng in vùng tĩnh phạn

行 古 樹 闧 剹 翚 綠 ,場 奉 天 認 產 趣 沂 圩 .Hàng cổ thụ gió rung bóng lục, tràng Phụng
Thiên nhận sẵn thú Nghi Vu

玌 布 丐 繤 印 咜 府Dấu Bố Cái rêu in nền phủ

境 堏 釘 花 崜 翓 廚 .Cảnh Bà Đanh hoa khép cửa chùa

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store