[appbox googleplay org.bbbooks.android]
Trang chủ » Tiểu Thuyết Lịch Sử » Cờ Lau Dựng Nước

Cờ Lau Dựng Nước

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Ngô Văn Phú

Thể loại: Tiểu Thuyết Lịch Sử

Đọc online

Giới thiệu

Ngô Quyền mất. Tin vua băng hà vừa loan ra, thì
kinh thành, các cửa đã đóng cả lại. Quân túc vệ, không cho các tướng vào chịu
tang. Một lúc sau từ trong cung điện Loa Thành lệnh được truyền ra:

-Vua đã mất cần người có chủ. Con vua là Xương Văn
và Xương Ngập còn chưa đủ lông cánh cần phải giúp dập. Dương tướng quân tạm
xưng là Bình Vương. Khi nào Xương Ngập, Xương Văn cứng cáp sẽ lại trả ngôi
vương như cũ.

Người trong thành nhao nhao:

-Dương Tam Kha, ỷ thế Dương quốc mẫu làm loạn rồi!
Họ Dương cướp ngôi vua rồi!…

Mọi người còn chưa biết tính sao. Ngô Xương Ngập
là con trưởng của Ngô Quyền, sợ cậu giết mình, liền đem thủy quân từ Loa Thành,
ra sông Nguyệt Đức, xuôi bến Bình Than qua Lục Đầu rồi về đóng ở Nam Sách Giang.

Bấy giờ Lệnh Công là Phạm Phòng Át, đóng quân ở
Trà Hương, quân gia của Ngô Xương Ngập quá mỏng, không được bao nhiêu. Còn đang
lưỡng lự không biết đi đâu về đâu, thì có người hầu già, níu áo lại, quỳ xuống
bảo rằng:

-Phạm Lệnh Công ở gần đây, là người được dân chúng
mến đức, quân đông, thóc nhiều, ta có thể đến nương tựa được.

Ngô Xương Ngập đang bối rối, nói:

-Ta vừa thoát chết ở nơi hang hùm, lại thấy Phạm Lệnh
Công ở Trà Hương, nếu mò đến, liệu có gặp người tốt không. Chẳng may, họ Phạm
có lòng kia khác thì có khác gì tránh vuốt hùm lại mắc vào nọc rắn.

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store