The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Lịch Sử Việt Nam » Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Quốc Sử Quán Triều Nguyễn

Thể loại: Lịch Sử Việt Nam


Đọc online

Giới thiệu

Hùng Vương. Dựng nước gọi là Văn Lang, đóng đô ở
Phong Châu 

 

   Hồng Bàng
thị. Đầu là Kinh Dương Vương, tương truyền là vua trước tiên của nước Việt ta.
Kinh Dương Vương sinh Lạc Long Quân. Hùng Vương là con Lạc Long Quân. 

 Nguyên xưa,
Đế Minh, cháu ba đời Viêm đế Thần Nông thị , đi tuần sang Nam, đến Ngũ Lĩnh ,
lấy Vụ tiên nữ, sinh con là Lộc Tục có đức tính hoàn toàn. Đế Minh yêu Lộc Tục
lắm, muốn truyền ngôi cho, nhưng Lộc Tục cố nhường cho anh là Nghi. Bấy giờ mới
lập Đế Nghi làm vua nối ngôi, thống trị phương Bắc (Trung Quốc), phong Lộc Tục
làm Kinh Dương Vương, thống trị phương Nam. 

 Kinh Dương
Vương sinh con là Sùng Lãm, gọi là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, sinh
trăm con trai. Ấy là tổ tiên của Bách Việt , suy tôn người trưởng lên làm Hùng
Vương, nối ngôi vua, dựng nước gọi là nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu; truyền
nối mười tám đời đều gọi là Hùng Vương. 

 Thời bấy giờ,
cư dân khi xuống nước, hay bị loài giao long làm hại, Hùng Vương dạy dân lấy mực
vẽ hình loài thủy quái xăm vào mình. Từ đó mới tránh khỏi nạn. Nước ta cái tục
xăm mình có lẽ bắt đầu từ đấy. 

   Lời cẩn
án –  Phong Châu  : Sử cũ 
chua “tức là Bạch Hạc” 
. Đường thư  Địa lý chí chép:
“Phong Châu thống lĩnh năm huyện” 
. Thái Bình hoàn vũ ký  của Nhạc Sử
triều Tống chép: “Quận Thừa Hóa Phong Châu xưa là nước Văn Lang”. Như
thế thì Phong Châu tức là địa hạt phủ Vĩnh Tường và phủ Lâm Thao thuộc tỉnh Sơn
Tây bây giờ. Vả lại, còn bằng cứ là huyện Sơn Vi có núi Hùng Vương và đền Hùng Vương ,
vậy không thể riêng chỉ Bạch Hạc được. Còn Đế Minh chưa từng đi tuần sang Nam,
việc bảo là lấy vợ tiên nữ thì thật là quái lạ lắm. Nhưng hẵng cứ chép lại để
truyền nghi.  Lời chua –  Sinh trăm con trai  : Sử cũ chép Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, con gái
Đế Lai, sinh được trăm con trai; tục truyền đẻ ra trăm trứng. Một hôm, Lạc Long
Quân bảo Âu Cơ: “Ta là loài rồng, mình là giống tiên, một người mình thủy,
một người mình hỏa, xung khắc nhau, khó ở chung mãi với nhau được”. Hai
người bèn từ biệt nhau, chia năm mươi con theo mẹ về miền núi, chia năm mươi
con theo cha về miền Nam, suy tôn người con trưởng lên làm Hùng Vương nối ngôi
vua. 

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store