[appbox googleplay org.bbbooks.android]
Trang chủ » Lịch Sử Việt Nam » Lịch sữ Võ Ta ( Việt Võ Đạo )

Lịch sữ Võ Ta ( Việt Võ Đạo )

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Lê Sáng – Chưởng Môn Việt Võ Đạo

Thể loại: Lịch Sử Việt Nam

Đọc online

Giới thiệu

Lịch sử một nước, được phát triển do nhiều động cơ
quyết định: địa thế, ý chí, tài nguyên và kinh tế, khả năng và truyền thống
lãnh đạo quốc gia, văn hóa, võ học…

Trong các động cơ này, động cơ võ học thường được
coi như động cơ quyết định cho sự tồn tại của một quốc gia, nhất là đối với những
quốc gia phải thường xuyên tranh đấu để tồn tại. Thời trung cổ, Carthage là một
đô thị phồn thịnh nhờ thương mại, nhưng bị La Mã thanh toán, chỉ vì động cơ võ
học yếu kém. Chiêm Thành, Chân Lạp, Bồn Man tuy có những khả năng kinh tế và địa
thế tốt không kém Việt Nam, nhưng lần hồi bị tiêu diệt cũng trong những trường
hợp tương tự.

Do đó, nhìn vào địa thế của Việt Nam trước, các quốc
gia lân bang thường xuyên có sự tranh chấp với Việt Nam, chúng ta thấy ngay nhu
cầu tranh đấu để tồn tại bao giờ cũng được xếp hàng đầu, để hình thành và kiện
toàn một nền võ học dân tộc. Đặc biệt nhu cầu tranh đấu để tồn tại của chúng ta
không phải chỉ giới hạn võ học trong vị thế tự vệ, mà còn mở rộng ra những lãnh
vực Bắc phạt (thời Lý, Lý Thường Kiệt, Tôn Đản đánh 3 châu Khâm, Ung và Liêm),
Nam tiến (với Chiêm Thành, Bồn Man, Chân Lạp) và Tây tiến (Lão Qua).

Xác định giá trị của nhu cầu tranh đấu để tồn tại
của dân tộc Việt Nam rồi, chúng ta cũng cần xác định thêm định nghĩa về võ học
trong phạm trù Lược Sử Võ Học Việt Nam.

Tựu trung, có 3 loại định nghĩa về võ học, tùy
theo từng trường hợp:

Trước hết, võ học được hiểu theo nghĩa thuần túy
nhất tức “kỹ thuật đấu tranh bằng sức”.

Kế đó, võ học được hiểu theo nghĩa đấu tranh, tức
tất cả những gì không phải là văn đều là võ, như lối diễn ý của cổ nhân trong
thành ngữ “văn võ kiêm toàn” để trở thành những nhân tài lý tưởng đương
thời: phi ngựa giỏi cũng là võ, chạy nhanh cũng là võ…

Cuối cùng, võ học hiểu theo nghĩa binh gia và có
giá trị tương tự như quân sự học. Ví dụ: khi nói đến “võ tướng” là
“tướng quân sự”, “võ nghiệp của một danh tướng” tức sự nghiệp
binh gia của một vị võ tướng…

Chúng ta sẽ tìm hiểu lược sử võ học Việt Nam với cả
3 định nghĩa trên, tuần tự từ các thời đại võ học và đặc tính, tiến trình thí
võ qua các thời đại võ học và võ học Việt Nam hiện đại.

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store