The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Tản Văn - Tạp Văn » Một Tháng Ở Nam Kỳ

Một Tháng Ở Nam Kỳ

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Phạm Quỳnh

Thể loại: Tản Văn – Tạp Văn


Đọc online

Giới thiệu

Làm trai đã đáng nền trai,

Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng
từng. 

Cứ theo lời ca dao đó thì tôi đây có lẽ cũng đã đủ
tư cách làm  một “nền trai” đất Nam Việt vậy. Mùa xuân năm nay đã trải
qua  mười ngày ở Huế, mùa thu này lại từng ở một tháng Nam Kỳ,… 
không kể trong ngoại hai mươi năm trời đã sinh trưởng ở chốn  Thăng Long
đô cũ, trong khoảng sông Nhị núi Nùng; nếu có thế mà đủ làm trai Nam Việt, thì
tôi đây thật đã thập phần xứng đáng  rồi. Nhưng mà đoái nghĩ: nghề làm
trai ở đời, nhất là làm trai  nước Nam này, há phải dung dị lắm rư? Lời ca
dao kia há có thiển  nghĩa thế ru? Ôi! Đương buổi Quốc Triều gây dựng cơ đồ,
đánh  nam dẹp bắc, thiếu gì những kẻ tang bồng hồ thỉ, chí khí nam
nhi,  nay tòng quân ở Thuận Hóa, mai viễn thú đất Đồng Nai, vào sinh 
ra tử chốn sa tràng, mong lập công danh cùng xã tắc: lời ca dao kia  là tả
cái chí của những bậc vô danh anh hùng đó, chớ có đâu lại  hợp với cái cảnh
một kẻ thư sinh nhỏ mọn như bỉ nhân đây, thừa  lúc trong nước còn hiếm người
mới ra lạm một phần ngôn luận với  quốc dân, nghĩ mình lắm lúc đã thẹn
thay, có đâu lại mê cuồng  đến đem lời khen của cổ nhân mà tự gán cho
mình!…

Song  Đi cho biết đó biết đây  Ở nhà với
mẹ đến ngày nào khôn. ca dao cũng lại có câu như thế, thì tuy ở Huế mười
ngày,  Nam Kỳ một tháng, chưa đủ làm được “nền trai” Nam Việt, mà cũng đủ
học “khôn” được ít nhiều. Huống tuy khác xứ mà cũng đất  nước nhà, tuy người
lạ mà cùng là anh em, thời càng quen biết lại  càng đậm đà cái tình máu mủ,
càng đằm thắm cái nghĩa quê  hương; như thế thì mấy phen du lịch cũng là mấy
lần đi học cho  biết cái nghề làm trai nước nhà vậy.

Lần trước đã từng thuật những sự tư tưởng cảm giác
ở Trường An, lần này lại xin kể những sự kinh lịch kiến văn ở Lục  Tỉnh;
không phải là muốn khoe với ai cái văn chương sốc nổi, chỉ  muốn đem lời
thành thực mà giãi bày bàn bạc cùng quốc dân, hoặc  lòng nhiệt thành có
người cảm, lời bàn ngay có kẻ nghe, ấy là mãn  nguyện vậy.

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store