[appbox googleplay org.bbbooks.android]
Trang chủ » Dã Sử » Tục Tái Sanh Duyên

Tục Tái Sanh Duyên

Hoàng Phủ Kính , vợ là Doãn vương phi.

Sinh được:

1. Hoàng Phủ Trưởng Hoa. Sau vua Nguyên Thành Tôn
lập làm hoàng hậu.

2. Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Sau kết duyên cùng Mạnh Lệ
Quân, Tô Ánh Tuyết và Lưu Yến Ngọc.

o0o

Hoàng Phủ Thiếu Hoa, vợ là Mạnh Lệ Quân

Tô Ánh Tuyết

Lưu Yến Ngọc

Sinh được năm trai

1. Hoàng Phủ Triệu Câu – con Mạnh Lệ Quân

2. Hoàng Phủ Triệu Phượng – con Mạnh Lệ Quân

3. Hoàng Phủ Triệu Lân – con Lưu Yến Ngọc

4. Hoàng Phủ Triệu Tường – con Tô Ánh Tuyết

5. Hoàng Phủ Triệu Thụy- con Tô Ánh Tuyết

Và hai gái:

1. Hoàng Phủ Phi Giao – con Mạnh Lệ Quân

2. Hoàng Phủ Phi Loan – con Tô Ánh Tuyết

 

 

 

 

 

Biên Soạn: NGUYỄN ĐỖ MỤC

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store