The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Danh Nhân » Ngô Vương Quyền

Ngô Vương Quyền

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Trần Thanh Mại

Thể loại: Danh Nhân


Bộ truyện : Góc Nhìn Sử Việt – Quyển 5

Đọc online

Giới thiệu

Lịch sử văn hóa của một dân tộc không phải
của riêng cá nhân nào, chính vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển lịch sử
văn hóa cũng không phải riêng một người nào có thể gánh vác được, nó thuộc về
nhận thức chung của toàn xã hội và vai trò của từng nhân tố trong mỗi chặng đường
lịch sử. Lịch sử là một khoa học. Lịch sử không phải là việc thống kê sự kiện một
cách khô khan rời rạc. Bởi mỗi sự kiện trong tiến trình đó đều có mối liên kết
chặt chẽ với nhau bằng sợi dây vô hình xuyên suốt không gian và thời gian tạo
nên lịch sử của một dân tộc.

Dân tộc Việt Nam trải hơn một nghìn năm Bắc
thuộc, gần trăm năm dưới ách cai trị của thực dân, đế quốc, nhưng con cháu bà
Trưng, bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… vẫn kiên
trì bền chí, tin tưởng ở quá khứ hào hùng, không ngừng tranh đấu hướng tới
tương lai rộng mở vì độc lập tự do của đất nước.

Một dân tộc, một quốc gia muốn trường tồn
và phát triển, ngoài việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật,
điều quan trọng hơn nữa là phải có một nền tảng giáo dục vững chắc. Trong đó,
giáo dục về lịch sử và lòng tự hào dân tộc là cần thiết để ghi khắc trong tâm
trí các thế hệ, đặc biệt là tầng lớp thanh niên ý thức về nguồn gốc dân tộc,
truyền thống văn hóa và nội lực quốc gia, đồng thời giúp định hình góc nhìn thấu
đáo về vai trò của từng giai đoạn, triều đại và nhân vật – dù gây tranh cãi – tạo
nên lịch sử đó.

Chính vì những giá trị to lớn đó, vấn đề
học tập, tìm hiểu lịch sử nước nhà hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của Nhà
nước và toàn xã hội. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Quỹ Phát triển Sử học Việt
Nam, Tạp chí Xưa và Nay… và rất nhiều những tổ chức khác đã và đang kiên trì
con đường thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học lịch sử quốc gia, phổ biến
tri thức lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc tới toàn xã hội.

Đồng hành với mối quan tâm của toàn xã hội,
Công ty Cổ phần Sách Alpha – một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản,
với tôn chỉ “Tri thức là sức mạnh” – đặc biệt quan tâm tới việc góp phần nâng
cao hiểu biết của người dân về truyền thống văn hóa lịch sử đất nước.

Theo nhiều kết quả khảo sát, đánh giá nhu
cầu của bạn đọc cho thấy, “lỗ hổng lịch sử” ở không ít người trẻ hiện nay hoàn
toàn có thể bù lấp một phần dựa trên nhiều nguồn tư liệu, công trình nghiên cứu,
sách cổ sách quý hiện đang được các Viện nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân lưu
giữ. Để chung tay tái hiện một cách rõ nét những mảnh ghép lịch sử dân tộc, Công
ty Cổ phần sách Alpha đã triển khai dự án xuất bản mang tên Góc nhìn sử Việt với
mục đích xuất bản lại và xuất bản mới một cách có hệ thống các công trình, tư
liệu, sách nghiên cứu, sách văn học có giá trị… về lịch sử, bước đầu hình thành
nên Tủ sách Alpha Di sản.

Cuốn sách bạn đang cầm trên tay là một
trong những sản phẩm đầu tiên của dự án này.

Xin trân trọng giới thiệu.

Công ty CP Sách Alpha

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store