The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Tiểu Thuyết » Thế Lưỡng Nan Của Người Tù

Thế Lưỡng Nan Của Người Tù

Bìa sách

EPUB

Tác giả: William Poundstone

Thể loại: Tiểu Thuyết


Đọc online

Giới thiệu

“Thế lưỡng nan của người tù”
là một khái niệm mang tính toàn cầu. Nó là một bài toán điển hình trong
lý thuyết trò chơi mô tả sự tiến thoái lưỡng nan của những người tham
gia vào một trò chơi phụ thuộc lẫn nhau trong việc lựa chọn giữa hợp tác
hay bất hợp tác. Thế lưỡng nan này tồn tại ở bất cứ nơi nào có sự mâu
thuẫn về mặt lợi ích. Hiện nay, những nhà lý luận đã nhận thaytas sự vận
dụng khái niệm này trong sinh học, tâm lý học, xã hội học, kinh tế học,
và luật học.

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store