The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Dã Sử » Danh Môn

Danh Môn

Nội Dung Truyện : Danh Môn Đó là một đế quốc Đại Đường đã chia rẽ, quân quyền
rơi vào tay người ngoài, đế quốc đang ở buổi hoàng hôn của nó.

 

Đó lại là một thời đại mà đế
quốc và thế gia cùng tồn tại.

 

Thuở đầu khi Cao Tổ lập nước,
chiếu cố người cũ, ban ơn công thần, thiên hạ dần dần hình thành nên bảy thế
gia lớn: họ Bùi ở Hà Bắc, họ Trương ở Hà Đông, họ Thôi ở Sơn Đông, họ Vi ở Quan
Lũng, họ Sở ở Hoài Nam, họ Vương ở Sơn Nam, họ Dương ở Kiếm Nam.

 

Mười lăm năm trước, loạn An
Sử (1) rốt cuộc đã bị dẹp. Triều đình nhà Đường gửi lễ vật tiễn quân Hồi Hột đã
tham gia dẹp yên phản loạn rời biên giới. Nhưng Khả hãn Đăng Lợi của Hồi Hột lại
dòm ngó giang sơn Đại Đường, lật lọng ruổi ngựa xâm lấn Trung Nguyên, dân chúng
rơi vào cảnh lầm than, đế quốc Đại Đường nguy ngập trong nay mai.

 

Bảy đại thế gia hợp sức trục
xuất giặc Thát, khôi phục xã tắc, nhưng cũng dần nắm binh bành trướng quyền lực,
từ đó ước hẹn nhau, bảy đại thế gia thay nhau làm Tể tướng, mỗi nhà kiểm soát
triều chính năm năm, nhưng họ Thôi ở Sơn Đông độc chiếm vị trí Tể tướng cho đến
nay đã hơn mười năm.

 

Họ Trương ở Hà Đông vốn xếp
thứ hai trong bảy đại thế gia, mười năm trước bị họ Thôi ở Sơn Đông xúi giục,
gia tộc chia rẽ, quân quyền bị đoạt. Họ Trương bởi vậy đã không gượng dậy nổi nữa.

 

Chủ nhân Trương Hoán kiếp
trước là một độc hành đại đạo, mà kiếp này là con vợ lẽ chẳng hề có chút địa vị
gì trong Hà Đông thế gia. Nhưng một ngày tình cờ, y phát hiện trong thân thế bản
thân có ẩn chứa một bí mật cực lớn.

 

Từ đấy đế quốc không còn yên
tĩnh nữa… 

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store