[appbox googleplay org.bbbooks.android]
Trang chủ » Tập Truyện Ngắn » Tuyển Tập Nam Cao

Tuyển Tập Nam Cao

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Nam Cao

Thể loại: Tập Truyện Ngắn

Đọc online

Giới thiệu

NAM  CAO (1917 –1951) tên thật là Trần
Hữu Trí sinh ngày 29-10-1917 tại làng Đại Hoàng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà  Nam . 
Nam  Cao con một gia đình trung
nông nghèo. Trước cách mạng tháng Tám, 
Nam  Cao sống bằng ngòi bút và nghề
dạy học. Tác giả sử dụng nhiều bút danh trong thời kỳ đầu vào nghề như Thúy Rư,
Nhiêu Kha, Xuân Du và ổn định hẳn với bút danh 
Nam  Cao qua tác phẩm Đôi lứa xứng
đôi (1941). Năm 1943  Nam  Cao tham gia tổ chức Văn hóa Cứu quốc. Thời kỳ
cách mạng tháng Tám ông tham gia phong trào cách mạng ở địa phương, cướp chính
quyền ở phủ Lý Nhân và làm Chủ tịch xã một thời gian ngắn. Sau đó Nam Cao lên
công tác ở Hội văn hóa cứu quốc Trung ương là thư ký tòa soạn tạp chí Tiên
phong của Hội, có mặt trong đoàn quân 
Nam  tiến. Những năm đầu kháng chiến
chống Pháp,  Nam  Cao làm báo Cứu quốc Trung ương và ông được kết
nạp vào Đảng vào năm 1947. Từ năm 1950 
Nam  Cao công tác ở Hội Văn nghệ.
Là ủy viên Tiểu ban văn nghệ Trung ương. Ông tham gia chiến dịch Biên giới
(1950) và năm sau đi công tác vào vùng sâu địch hậu (Khu III) ở vùng Ninh Bình
và hy sinh ở đây (30-11-1951).

Tác phẩm: Đôi lứa xứng đôi (1941) – tập truyện. Nửa
đêm (1944), Sống mòn (tiểu thuyết, viết 1944 và bản thảo được in vào năm 1956).
Nhiều truyện ngắn in đều kỳ trên báo Tiểu thuyết thứ bảy, Truyện người hàng xóm
đăng ở nhiều kỳ trên Trung Bắc chủ nhật năm 1944, tập truyện Cười (1946), Truyện
biên giới 1951), tập truyện Đôi mắt (1954). Các tuyển tập Nam Cao qua nhiều lần
tuyển chọn Nam Cao tác phẩm tập I (1976) tập II (1977), Tuyển tập Nam Cao tập I
1987 tập II 1993 và Nam Cao toàn tập 1999.

Nam Cao được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ
Chí Minh (đợt I) 1996.

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store