The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Chiến Tranh Việt Nam » Tổng Hành Dinh Trong Mùa Xuân Toàn Thắng

Tổng Hành Dinh Trong Mùa Xuân Toàn Thắng

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Võ Nguyên Giáp

Thể loại: Chiến Tranh Việt Nam


Đọc online

Giới thiệu

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc Tổng tiến
công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói
lọi.

      Với thắng lợi vĩ đại
ấy, quân và dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ: kết
thúc cuộc kháng chiến 30 năm thắng hai “đế quốc to”, giải phóng dân tộc,
bảo vệ Tổ quốc, thống nhất nước nhà. Đây là cuộc kháng chiến lâu dài nhất, quyết
liệt nhất. oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

      Thắng lợi ấy đã chấm
dứt ách thống trị của thực dân – đế quốc hơn 100 năm trên đất nước ta. Tổ quốc
Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập thống nhất, cả nước tiến
lên chủ nghĩa xã hội.

      Thắng lợi lịch sử ấy
bắt nguồn từ đường lối cách mạng, đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ tinh thần đoàn kết chiến đấu. anh dũng bất khuất
của toàn dân, toàn quân, gắn liền với sự lãnh đạo và điều hành trực tiếp của Bộ
thống soái tối cao: Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương: Bộ Tổng tư lệnh trong quá
trình kháng chiến.

      Mùa Xuân 1975, tại
Tổng hành dinh trong thành cổ Hà Nội, Bộ thống soái tối cao đã làm việc khẩn
trương: liên tục, tập trung trí tuệ, tài năng ra những quyết định, kế hoạch chiến
lược, chiến dịch, những mệnh lệnh, chỉ thị cho quân và dân cả nước biến các Nghị
quyết của Đảng thành sức mạnh chiến đấu và chiến thắng trên các mặt trận. Cũng
tại đây, các cơ quan của Tổng hành dinh: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị,
Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật đã phát huy năng lực và kinh nghiệm theo chức
năng, nhiệm vụ, cùng với các cơ quan của Đảng và Nhà nước giúp Bộ thống soái tối
cao, góp phần vào thắng lợi chung.

      Nhân kỷ niệm 30 năm
ngày toàn thắng (30-4-1975-30-4-2005), cuốn Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn
thắng muốn nói lên nhãn quan chiến lược, sự sáng suốt và nhạy bén, tinh thần
quyết đoán của Bộ thống soái tối cao, đặc biệt trong những thời cơ lớn, cũng
như tinh thần làm việc toàn tâm, toàn ý, mưu trí, sáng tạo của các cơ quan Tồng
hành dinh.

      Mong rằng những
trang hồi ức này sẽ làm rõ thêm vai trò chiến lược có ý nghĩa quyết định thắng
lợi của Bộ thống soái tối cao trong mùa Xuân lịch sử.

      TÁC
GIẢ

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store