The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Quân Sự - Chiến Tranh » CIA Và Các Tướng Lãnh Việt Nam Cộng Hòa

CIA Và Các Tướng Lãnh Việt Nam Cộng Hòa

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Thomas L. Ahern| Jr

Thể loại: Quân Sự – Chiến Tranh


Đọc online

Giới thiệu

CIA & Các Tướng Lãnh VNCH

Nguyên tác: “CIA and the Generals: Covert Support to military government in South Vietnam”
Tác giả: Thomas L. Ahern, Jr., 
Dịch giả: Trần Bình Nam (P.Tr. lược trích và giới thiệu đăng trên Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Thông tin eBook:

Nguồn: tranbinhnam.com ; sggp.org.vn
Định dạng: prc
Copy & paste, converted on the net, chuyển font, hiệu đính, bổ sung & 
mần mục lục Hyperlink(2 chiều) xuất eBook 4 .prc By Hungnhon (TVE)
Thực hiện: 20/7/2009 -> 20/4/2010 tại Sài Gòn SRV.
Gồm 2 phần(1 của báo SGGP, 1 trên site của dịch giả – cùng nội dung ): 
25 loại chương, mục / 121 trang A4/Unicode font 16
Về dịch giả: Ông Trần Bình Nam là bút hiệu của ông Trần Văn Sơn cựu hải quân trung tá QLVNCH, 
dân biểu VNCH pháp nhiệm 1971-1975 đại diện thị xã Nha Trang….?. (onthegoogle)

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store