The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google
Trang chủ » Cổ Văn Việt Nam » Lục Vân Tiên

Lục Vân Tiên

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu

Thể loại: Cổ Văn Việt Nam


Đọc online

Giới thiệu

Trước đèn xem chuyện Tây Minh 

 

 Gẫm cười
hai chữ nhân tình éo le 

 

 Hỡi ai
lẵng lặng mà nghe 

 

 Dữ răn
việc trước, lành dà thân sau 

 

 Trai thời
trung hiếu làm đầu 

 

 Gái thời
tiết hạnh là câu trau mình 

 

 Có người
ở quận Ðông Thành 

 

 Tu nhân
tích đức sớm sinh con hiền 

 

 Ðặt tên
là Lục Vân Tiên 

 

 Tuổi vừa
hai tám, nghề chuyên học hành 

 

 Theo thầy
nấu sử sôi kinh 

 

 Tháng
ngày bao quản sân Trình lao đao 

 

 Văn đà
khởi phụng đằng giao 

 

 Võ thêm
ba lược sáu thao ai bì 

 

 Xẩy
nghe mở hội khoa thi 

 

 Vân
Tiên vào tạ tôn sư xin về: 

 

 “Bấy
lâu cửa Thánh dựa kề 

 

 Ðã tươi
khí tượng lại xuê tinh thần 

 

 Nay đà
gặp hội long vân 

 

 Ai ai
mà chẳng lập thân buổi này. 

 

 Chi lăm
bắn nhạn ven mây 

 

 Danh
tôi đặng rạng, tiếng thầy bay xa 

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store