[appbox googleplay org.bbbooks.android]
Trang chủ » Cổ Văn Việt Nam » Chinh Phụ Ngâm Khúc

Chinh Phụ Ngâm Khúc

Bìa sách

EPUB

Tác giả: Đặng Trần Côn

Thể loại: Cổ Văn Việt Nam

Đọc online

Giới thiệu

天     地     風     塵    

  Thiên địa phong trần  

  紅     顏     多     屯    

   Hồng nhan đa truân     

  悠     悠     彼     蒼     兮     誰     造     因    

   Du du bỉ thương hề thuỳ tạo nhân     

  鼓     鼙     聲     動     長     城     月    

   Cổ bề thanh động Trường Thành nguyệt     

  烽     火     影     照     甘     泉     雲    

   Phong hỏa ảnh chiếu Cam Tuyền vân     

  九     重     按     劍     起     當     席    

   Cửu trùng án kiếm khởi đương tịch     

  半     夜     飛     檄     傳     將     軍    

   Bán dạ phi hịch truyền tướng quân     

  清     平     三     百     年     天     下    

   Thanh bình tam bách niên thiên hạ     

  從     此     戎     衣     屬     武     臣    

   Tùng thử nhung y thuộc vũ thần     

  使     星     天     門     催     曉     發    

   Sứ tinh thiên môn thôi hiểu phát     

  行     人     重     法     輕     離     別    

   Hành nhân trọng pháp khinh ly biệt     

  弓     箭     兮     在     腰    

   Cung tiễn hề tại yêu     

  妻     孥     兮     別     袂    

   Thê noa hề biệt khuyết     

  獵     獵     旌     旗     兮     出     塞     愁    

   Liệp liệp tinh kỳ hề xuất tái sầu     

  喧     喧     簫     鼓     兮     辭     家     怨    

  Huyên huyên tiêu cổ hề từ gia oán    

  有     怨     兮     分     攜    

   Hữu oán hề phân huề     

  有     愁     兮     契     闊    

   Hữu sầu hề khế khoát     

   *     

    Đại ý  : Đoạn trên là lời chinh phụ kể ngọn nguồn: Cơn gió bụi của trời đất khiến kẻ má hồng chịu nỗi lao đao. Rồi tác giả mượn lời nàng mà tả cảnh giặc giã ở biên cương, sự truyền hịch, việc xuất chinh, và cảnh biệt ly giữa vợ chồng.     

Bình luận

bình luận

Trả lời

Về trang web

Trang web bbbooks.vn được thực hiện do sở thích cũng như phục vụ nhu cầu cá nhân, sau đó chia sẻ cho cộng đồng.

Ebook tại bbbooks.vn được sưu tầm từ các nguồn trên internet và được download hoặc đọc hoàn toàn miễn phí.

Các tính năng thường xuyên được cập nhật.

Bản quyền sách

Bản quyền thuộc về tác giả, nhà xuất bản, nhóm tạo ebook..., ebook đưa lên cố giữ nguyên nguồn ebook tuy nhiên cũng có thể mất thông tin khi định dạng lại cho phù hợp với phần mềm đọc sách.

Không khuyến khích in ấn (ít ra cũng giúp ích cho môi trường) và thương mại hóa ebook.

Phần mềm đọc sách trên di động

Khuyến nghị dùng Chrome để truy cập trang web. Để tối ưu cho thiết bị di động bạn nên tải Phần mềm đọc sách BBBooks cho Android hoặc Window Phone từ Store theo liên kết dưới đây:

Android: Tải từ Play store

Window Phone: Tải từ Window store